In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Bêste minsken ferbûn oan de gemeenten Westerwert en Mantgum

Der is in lytse feroaring yn’e tsjinsten. Oankom snein is de tsjinst yn Weidum (en net yn Bears)

2 july:   Tsjinst fan Brea en Wyn yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
3 july:   Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
9 july:   Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Hinke Post-Knol)
16 july:  Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
30 july:  Regio-tsjinst yn Leons (09.30/ ds. Hinke Post-Knol)

Yn augustus binne der yn Westerwert en Mantgum gjin tsjinsten.
Wol is der elke woansdei in moarnsgebed om 09.30 oere by Nijkleaster

Nijsbrief Simmer 2017

De nijsbrief foar de simmer fan 2017 is út. Dy kinne jo hjir lêze:

Nijsbrief Westerwert-Mantgum, simmer 2017

In lytse Kleasterkuier yn Bears tige slagge!

Prachtig waar een  lytse mooie preek en prachtige minsken hawwe
disse lytse kleaterkuier grut makke bij in protte kuierders
de foto’s steane wer op de mediapagina

LKB210517011

Loftspegelinghttp://pkn-westerwert.frl/media/

Professor, bestaat God?

Op donderdag 18 mei stond de vraag ‘Professor, bestaat God?’ centraal bij de gespreksgroep Jong Belegen. We kwamen bij elkaar bij Wyneke van de Lageweg op het kruispunt van wegen van Weidum, Mantgum en Jorwert. We hadden mooie gesprekken, we aten Jong Belegen kaas en genoten van heerlijke wijn uit de huisvoorraad. Het werd (dus) laat ….

Lees hier het verhaal van een jongen van 7 die aan een universiteit vraagt of God bestaat. Wie moet er dan antwoord geven? De vraag van Anco belandde niet bij een theoloog maar op het bureau van Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde. Want een astronoom staat dicht bij de hemel. Een lastige vraag, maar Anco Visser (7) krijgt antwoord van sterrenkundige Peter Barthel. Daarna volgt ook een antwoord voor volwassenen.

Lees hier het artikel: Peter Barthel geeft antwoord

 

Gezamelijke Kleaster-viering zondag 21 mei

Op zondag 21 mei is de Kleaster-viering van Nijkleaster, Westerwert en Mantgum niet in Jorwert maar in BEARS. Het thema gaat over ‘staren’ (dikerje yn it Frysk). Waar zie je naar uit, wat verlang je? Waar staar je je misschien blind op?

 

 

 

 

We beginnen in de kerk en gaan al redelijk snel naar buiten voor een korte kuier rond de luchtspiegeling van Unia State. Daar delen wij onze gedachten en drinken we ook koffie. Van harte welkom. Voorg anger: ds. Hinne Wagenaar. Muziek: Wiebe Kaspers.

Peaske 2017 in Jorwert

Veel belangstellenden waren in alle vroegte afgereisd naar Jorwert om de Paaswake bij te wonen welke om 06:00 uur begon. We hebben van de hele ochtend mooie foto’s kunnen maken u kunt ze onder de kop media vinden maar kunt ook  hier klikken om de link te openen.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

TSJINSTEN WESTERWERT-MANTGUM

4 juny Pinkster-tsjinst, Jellum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
5 juny Nijkleaster Pinkster Paad
11 juny Tsjinst, Mantgum (09.30/ mw. C. Bos-Switynk)
18 juny Kleaster-tsjinst,Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
2 july Tsjinst, Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
3 july Tsjinst, Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
9 july Tsjinst, Mantgum (09.30/ds. Hinke Post-Knol)
16 july Kleaster-tsjinst,Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
30 july Regio-tsjinst, Leons (09.30/ ds. Hinke Post-Knol)

(Yn augustus binne der yn Westerwert en Mantgum gjin tsjinsten)

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017