In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Mooie foto’s van de Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst in Weidum was weer prachtig en drukbezocht.
Er zijn mooie foto’s gemaakt door onze fotograaf Jaap Bruijnzeel.
Ze zijn te zien op de mediasite

Tsjinsten Westerwert-Mantgum

24 des. Krystjûn foar jong en âld (20.00/ ds. Hinne Wagenaar + krystkommisje)

25 des.  Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)

31 des.  Fryske tsjinst yn Itens (10.00)

31 des.  Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)

7 jan.    Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
Nei de tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nij jier tawinskje.

14 jan.   Dooptsjinst yn Mantgum (09.30)
Janna Seffinga wurdt doopt troch ds. Willemien Keuning.

Underweis nei Kryst

Beste ouders en kinderen, Bêste alders en bern,

Komende zondag 10 december vieren we tweede Advent in Mantgum en steken we samen met de kinderen twee kaarsen aan.
Na de dienst knutselen we, met limonade, koffie en koek, aan het kadootje dat we met Kerst gaan uitdelen (heeft iets met een brilletje te maken) Ds. Willemien Keuning heet ons zondag om 9.30 uur van harte welkom in de kerk van Mantgum. Tige wolkom!

Zondag 17 december vieren we derde Advent in Weidum en steken we samen met de kinderen drie kaarsen aan. Het wordt steeds lichter, Kerst komt naderbij. Ook na deze dienst knutselen we, met limonade, koffie en koek, aan het kadootje dat we met op het Kerst gaan uitdelen. Ds. Hinne Wagenaar heet ons deze zondag om 9.30 uur van harte welkom in de kerk van Weidum. Tige wolkom!

En dan is het eindelijk zo ver! Zondag 24 december vieren we samen het Kerstfeest in Weidum, het begint om 20.00 uur en iedereen is van harte welkom! Het feest begint al voordat je de kerk binnenkomt. Daarna volgt er een mooi, oud verhaal over een schoenmaker die iets heel belangrijks over het hoofd ziet. Wolkom yn Weidum!

Krystkommisje Mantgum-Westerwert

Gemeentejûn op 20 novimber

Op moandei 20 novimber  is de gemeentejûn fan Westerwert en Mantgum om 20.00 oere yn dekonsistoarje teWeidum (Lytse buorren 2, tsjinoer de tsjerke).  De jûn stiet yn it teken fan de gearwurking en takomst fan de gemeente Westerwert en Mantgum.

12 november 09.30 uur Sint Maarten kerkdienst in Mantgum

 

12 november 09.30 uur, kerkdienst in de Maria kerk in    Mantgum met Sint Maarten voor   groot en klein.
De kinderen mogen hun lampions mee nemen. Die worden opgehangen in de kerk.
Mogelijk willen ze ook wat van de buit van gisterenavond showen?
Deze dienst werd voorbereid door en met de jeugdkerk Westerwert-Mantgum.

Voorganger: Willemien Keuning

 

In Smoeke Rispinge Tsjinst yn Weidum

Een prachtige Rispingetafel mei in mooie fersiering foar de tafel makke disse tsjinst tot in compleet gehiel.
De bern krigen as earste de druven te priuwen oft se wol swiet wienen
en dat wienen se!
Eltsenien koe wat fan de rispinge ut de tsjerke meikrije.
In mooie rispinge tsjinst!

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

12 nov. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
19 nov. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
26 nov. Betinksnein yn Jorwert (10.00/ ds. Hinne Wagenaar)
3 des. Gjintsjinst
4 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/Coby de Boer)
10 des. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
17 des.. Kleaster-tsjinst yn Weidum(09.30/ ds. H. Wagenaar)
18 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
24 des. Krystjûnfoar jong en âld yn Weidum (20.00/ ds. H. Wagenaar + krystkommisje)
25 des. Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)
31 des. Fryske tsjinst yn Itens (10.00)
31 des. Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)
7 jan. Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Neide tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nijjier winskje
14 jan. Dooptsjinst yn Mantgum (09.30)
Janna Seffinga wurdt doopt troch ds. Willemien Keuning.

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017