In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Peaske 2017 in Jorwert

Veel belangstellenden waren in alle vroegte afgereisd naar Jorwert om de Paaswake bij te wonen welke om 06:00 uur begon. We hebben van de hele ochtend mooie foto’s kunnen maken u kunt ze onder de kop media vinden maar kunt ook  hier klikken om de link te openen.

Alle tsjinsten fan Westerwert, Mantgum en Nijkleaster binne yn ‘e tsjerke fan Jorwert.

 Foargonger: Hinne Wagenaar. Muzyk: Hindrik van der Meer. En fierders in soad meiwurkers.
Wite Tongersdei, 13/4: 18.00 – 19.30
Goed Freed, 14/4: 19.30 – 20.30
Paaswake, 16/4: 06.00 – 07.00
Paasontbijt: 07.00
Peaske-kuier: 07.30 – 09.00
Programma foar de bern: 08.45
Peaske-tsjinst 16/4: 09.30 – 10.30

Moai Palmsnein barren yn Mantgum.

 Inkelde reaksjes fan âlders:
– wat fijn dat jullie dit doen voor de kinderen
– onze kinderen vonden het bijzonder en wij als ouders ook
– onze zoon was nog nooit in de kerk geweest en hij vond het fijn.
– wat hebben we mooi gezongen samen

foto van Pkn Westerwert.   foto van Pkn Westerwert.

Vasten en Vieren

In moaie groep minsken fan Mantgum, Westerwert en Nijkleaster hat it programma ‘Vasten en Vieren’ makke foar de 40-dagentiid. Elke tongersdeitejûn binne wy yn de Jorwerter tsjerke wolkom tusken 18.00 en 19.30 oere. It begjint mei in koarte fiering (20 min.) Dêrnei stiet der in miel fan sop en bôle klear. It iten is fergees. Elkenien mei sels in bydrage bepale foar de kollekte. It doel wurdt jûns mei-inoar útsocht. Sjoch foar meer activiteiten ûnder it kopke activiteiten

Nieuwjaarszegening op de Gearwurking met de Gemeente Mantgum

In de prachtige kerk van Mantgum is de nieuwjaarszegening uitgesproken over de
nu al  reeds goede start van de fusie van de gemeente Mantgum en de gemeente Westerwert. Met een volle kerk met bezoekers (en een beetje wierrook) werd de dienst begonnen met het bedanken van de actieve leden van  gemeente Mantgum voor het afgelopen jaar. Tijdens de dienst werd de Mantgumer kerk ook gezegend door dominee Hinne Wagenaar. Traditioneel werd deze zegening met krijt vastgelegd op de bovenste deurpost van de Mantgumer kerk.

20 C+M+B 17

Betekenis in latijns  Christus Mansionem Benedicat 2017. De letterlijke vertaling hiervoor is:Christus zegent dit huis  in 2017. Na de dienst werd er gezellig onderling kennisgemaakt door de bezoekers. Traditioneel voor  gemeente Westerwert met koffie en oranjekoek  in het nieuwe jaar.

Krystnachttsjinst yn Weidumer Tsjerke

<img class=

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

TSJINSTEN WESTERWERT-MANTGUM

09 april Palmpeaske yn Mantgum
13 april Wite Tongersdei yn Jorwert
14 april Goed Freed yn Jorwert
16 April Peaske snein yn Jorwert (06.00 en 09.30u)
30 april 4 gem. te Mantgum (09.30/ds. H. Wagenaar)
(mienskiplik Hilaard, Húns-Leons, Mantgum en Westerwert)
07 maaie Tsjinst yn Weidum (09.30/ds. H.Wagenaar)
08 maaie Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ dhr. U. Zwaga)
14 maaie Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. W. Keuning)
21 maaie Tsjinst yn Bears (09.30)

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017