In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Kerstavond via livestream

Om toch kerstavond te vieren wordt in samenwerking met muziekver.
HARMONIE WEIDUM e.o. een livestream opgezet. Dit unieke samenspel zal
via internet live uitgezonden worden op 24 december om halftien ’s avonds.
Dominee Hinne Wagenaar zal hierbij een kerstverhaal vertellen.
De link naar deze stream komt dezer dagen beschikbaar. De stream
is dus alleen tijdens het livemoment te bekijken.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

De decembermaand is in aantocht.

Met de vervelende regels en beperkingen die we door het virus moesten opvolgen lijkt het erop dat we de maand december ook hiermee te maken krijgen. De kerkbeleving is ook sterk afgenomen door de afstand onderling, beperkt aantal bezoekers en het niet gezamelijk zingen. Toch zullen we proberen om de beleving op een andere manier bij jullie te laten beleven. Wel mooi is dat als pioniersgemeente de andere manier van aanbieden goed in het pionieren past.
Over het algemeen zaten de meeste kerkgangers in een ritme van wat hen vroeger is bijgebracht en daar is op zich niks mis mee. Maar als het ritme zoals nu wordt verstoord, moeten we creatief worden, om waar het om geloven gaat. Net als het Sinterklaasfeest met andere pieten gevierd wordt, zo zullen wij op een andere manier moeten proberen kerstavond en de kerstdagen te vieren. Er is inmiddels een groot aantal mensen bezig (achter de schermen) om dit in onze dorpen uit te rollen. Daar de kerstavond altijd in de Weidumer kerk gevierd werd, zijn er ook veel mensen van Weidum hierbij betrokken. Hoe het een en ander verder wordt georganiseerd wordt d.m.v huis aan huis flyers bekendgemaakt. Ook probeer ik u via deze site op de hoogte te houden.

Een heel ander nieuwtje is dat op 26 november de Weidumer kerk in eigendom overgaat van PKN Westerwert naar Stichting Alde Fryske Tsjerken. Daarbij is dit de laatste kerk van PKN Westerwert die dan niet meer in eigendom is. Dit is voor PKN Westerwert beter wat betreft de vaste kosten afwegend aan het aantal diensten die hier gehouden werden.
Ook het SAFT is hier blij mee omdat de Johanneskerk toch een van de best behouden interieurs heeft en daardoor bijzonder is. Een plaatselijke commissie neemt het operationele beheer over en zullen ook activiteiten vanuit het SAFT hier georganiseerd worden. Al met al een win win win situatie voor Westerwert, Weidum en het SAFT.

Activiteiten voor pasen nu op video beschikbaar voor de jeugd

Hoi, we hebben een aantal video’s voor jullie gemaakt.
Dominee vertelt een mooi verhaal uit de kijkbijbel
en een stuk uit de jeugdbijbel.
Ook kunnen jullie lekker meezingen met bekende liedjes
gezongen door Petra met de kinderen.
Wil je lekker bezig zijn dan zijn er een drietal video’s gemaakt
voor het maken van Paasfiguren en Paasstokken.
Hieronder staan de linkjes om ze te bekijken.

Nijsbrief 20 maart 2020

Dit binne de ûnderdielen fan de nijsbrief fan 20 maart.

  • Nijsbrief 20 maart 2020,
  • Dagboek van een dominee in Jorwert
  • Nijsbrief Nijkleaster
  • Corona nieuwsbrief 2 Classis Fryslân
  • Lock down – Vergrendeling

Nijsbrief 13 maart 2020

Yn ferbân mei it Corona-firus sille Westerwert en Nijkleaster gjin aktiviteiten organisearje oant 1 april. Dêrnei sjogge wy wer hoe’t it derhinne leit. Dus:
– Gjin tsjerketsjinsten op snein 15 en 29 maart
– Gjin kleastermoarn op woansdei 18 en 25 maart
– Gjin Vieren en Vasten op tongersdei 19 en 26 maart

Lês hjir de Nijsbrief:

Der binne ek in pear oare saken dy’t wól trochrinne:

1. ds. Hinne Wagenaar sil gjin minsken besykje. Hy wol gjin rûnbringer fan it firus wurde. Mar hy komt op fersyk graach del. Dan efkes belje: 058-2550998 (dit jildt ek foar Nij Dekema)

2. Fanôf moandei 16 maart stiet de tsjerke fan Jorwert elke dei iepen (09.30-16.00 oere) foar persoanlike stilte en besinning. Middeis fan 14.00 – 16.00 oere is immen fan Westerwert/ Nijkleaster yn tsjerke beskikber foar minsken dy’t efkes prate wolle.

3. Snein 15 maart is op Radio Fryslân in reportaazje mei Henk Kroes te beharkjen oer de ACTIE WESTERHUS yn Buro de Vries. Sjoch foar de aksje fierder op: https://nijkleaster.frl/actiewesterhus/
Snein 15 maart: Omrop Fryslân,
Buro de Vries, 11.00 – 12.00 oere

Actie Klooster Westerhûs

Klooster Westerhûs, 1e fase

Stifting Nijkleaster voert vanaf 28 februari tot Pinksteren een grote actie om de duurzaamheids-maatregelen én de inrichting van het nieuw te bouwen klooster te kunnen betalen. Het geld is onder meer bedoeld voor inrichting, zonnepanelen en een duurzaam watersysteem.

Al sinds de start in 2012 droomt Nijkleaster van een écht klooster. Die droom wordt binnenkort werkelijkheid. Op de locatie Westerhûs – tussen Jorwert, Hilaard, Jellum-Bears en Weidum in – wordt een monumentale boerderij omgebouwd tot klooster. Nu is de boerderij nog een bouwval en het erf een puinzooi. Over een paar jaar is het een modern klooster als een oase in het (geestelijke) landschap.

Lees hier de folder: https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2020/02/Folder-Help-ons-de-drempel-over.pdf

Kijk hier it filmpje (4 min.): https://nijkleaster.frl/actiewesterhus/

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief