In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Maandelijks archief van juni, 2016

Snein 3 juli tsjinst yn Bears

Oankom snein 3 july hat Westerwert tsjinst yn ‘e tsjerke fan Bears. Foargonger is ds. Hinne Wagenaar. It is de lêste sneinstsjinst foar de simmerfakânsje. Dus tige wolkom. Op woansdei giet yn Jorwert de kleastermoarn gewoan troch. Altyd in moarnsgebed om 09 .30 oere.

 

Weer een prachtige dienst met Picknick bij aanlegplaats Bears

Prachtig weer en een praam vol jeugd met koffie en koek zorgden voor een goede ondersteuning van dienst “lopen over water”.

Hieronder de foto’s  die al genoeg zeggen hoe mooi en enthousiast de leden en vooral ook de jeugd van onze gemeente Westerert is.

WP_20160605_09_12_26_Pro

De praam met jeugd in Jorwert op weg naar Bears

DSCF6390 DSCF6380 DSCF6381 DSCF6382 DSCF6383 DSCF6384 DSCF6385 DSCF6386 DSCF6388 DSCF6387 DSCF6391 DSCF6392 DSCF6393 DSCF6394

 

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

12 nov. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
19 nov. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
26 nov. Betinksnein yn Jorwert (10.00/ ds. Hinne Wagenaar)
3 des. Gjintsjinst
4 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/Coby de Boer)
10 des. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
17 des.. Kleaster-tsjinst yn Weidum(09.30/ ds. H. Wagenaar)
18 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
24 des. Krystjûnfoar jong en âld yn Weidum (20.00/ ds. H. Wagenaar + krystkommisje)
25 des. Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)
31 des. Fryske tsjinst yn Itens (10.00)
31 des. Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)
7 jan. Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Neide tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nijjier winskje

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017