In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Maandelijks archief van november, 2016

Gesellige drokte bij Ierdei fan Nijkleaster

Een mooie volle kerk bij de Jaardag van Nijkleaster. Het was een mooie middag, met aandacht voor Jentsje Popma, een kuier, zingen en bijpraten.

ierdei-NK2016

Tijdens de Jaardag is Saskia Leene verbonden aan Nijkleaster. Welkom namens gemeente Westerwert. Saskia we zijn erg ingenomen met jou verbintenis aan Nijkleaster!

Saskia

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

3 sept. Tsjinst yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
4 sept. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
10 sept. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Yntrede ds. Willemien Keuning)
17 sept. Túnpreek yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
25 sept. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Jurjen Hilverda)
1 okt. Tsjinst yn Weidum(09.30/ds. Jan Strikwerda út Jorwert)
8 okt. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Andries Kobus út Mantgum)
15 okt. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
16 okt. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/dhr. Ulbe Zwaga)
29 okt. Regio-tsjinst yn Hilaard (09.30/ ds. Jurjen Hilverda)
29 okt. Jaardag Nijkleaster (Jorwert/14.00 –17.00)

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017