In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Maandelijks archief van januari, 2017

Nieuwjaarszegening op de Gearwurking met de Gemeente Mantgum

In de prachtige kerk van Mantgum is de nieuwjaarszegening uitgesproken over de
nu al  reeds goede start van de fusie van de gemeente Mantgum en de gemeente Westerwert. Met een volle kerk met bezoekers (en een beetje wierrook) werd de dienst begonnen met het bedanken van de actieve leden van  gemeente Mantgum voor het afgelopen jaar. Tijdens de dienst werd de Mantgumer kerk ook gezegend door dominee Hinne Wagenaar. Traditioneel werd deze zegening met krijt vastgelegd op de bovenste deurpost van de Mantgumer kerk.

20 C+M+B 17

Betekenis in latijns  Christus Mansionem Benedicat 2017. De letterlijke vertaling hiervoor is:Christus zegent dit huis  in 2017. Na de dienst werd er gezellig onderling kennisgemaakt door de bezoekers. Traditioneel voor  gemeente Westerwert met koffie en oranjekoek  in het nieuwe jaar.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

3 sept. Tsjinst yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
4 sept. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
10 sept. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Yntrede ds. Willemien Keuning)
17 sept. Túnpreek yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
25 sept. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Jurjen Hilverda)
1 okt. Tsjinst yn Weidum(09.30/ds. Jan Strikwerda út Jorwert)
8 okt. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Andries Kobus út Mantgum)
15 okt. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
16 okt. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/dhr. Ulbe Zwaga)
29 okt. Regio-tsjinst yn Hilaard (09.30/ ds. Jurjen Hilverda)
29 okt. Jaardag Nijkleaster (Jorwert/14.00 –17.00)

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017