In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Underweis nei Kryst

Beste ouders en kinderen, Bêste alders en bern,

Komende zondag 10 december vieren we tweede Advent in Mantgum en steken we samen met de kinderen twee kaarsen aan.
Na de dienst knutselen we, met limonade, koffie en koek, aan het kadootje dat we met Kerst gaan uitdelen (heeft iets met een brilletje te maken) Ds. Willemien Keuning heet ons zondag om 9.30 uur van harte welkom in de kerk van Mantgum. Tige wolkom!

Zondag 17 december vieren we derde Advent in Weidum en steken we samen met de kinderen drie kaarsen aan. Het wordt steeds lichter, Kerst komt naderbij. Ook na deze dienst knutselen we, met limonade, koffie en koek, aan het kadootje dat we met op het Kerst gaan uitdelen. Ds. Hinne Wagenaar heet ons deze zondag om 9.30 uur van harte welkom in de kerk van Weidum. Tige wolkom!

En dan is het eindelijk zo ver! Zondag 24 december vieren we samen het Kerstfeest in Weidum, het begint om 20.00 uur en iedereen is van harte welkom! Het feest begint al voordat je de kerk binnenkomt. Daarna volgt er een mooi, oud verhaal over een schoenmaker die iets heel belangrijks over het hoofd ziet. Wolkom yn Weidum!

Krystkommisje Mantgum-Westerwert

Gemeentejûn op 20 novimber

Op moandei 20 novimber  is de gemeentejûn fan Westerwert en Mantgum om 20.00 oere yn dekonsistoarje teWeidum (Lytse buorren 2, tsjinoer de tsjerke).  De jûn stiet yn it teken fan de gearwurking en takomst fan de gemeente Westerwert en Mantgum.

12 november 09.30 uur Sint Maarten kerkdienst in Mantgum

 

12 november 09.30 uur, kerkdienst in de Maria kerk in    Mantgum met Sint Maarten voor   groot en klein.
De kinderen mogen hun lampions mee nemen. Die worden opgehangen in de kerk.
Mogelijk willen ze ook wat van de buit van gisterenavond showen?
Deze dienst werd voorbereid door en met de jeugdkerk Westerwert-Mantgum.

Voorganger: Willemien Keuning

 

In Smoeke Rispinge Tsjinst yn Weidum

Een prachtige Rispingetafel mei in mooie fersiering foar de tafel makke disse tsjinst tot in compleet gehiel.
De bern krigen as earste de druven te priuwen oft se wol swiet wienen
en dat wienen se!
Eltsenien koe wat fan de rispinge ut de tsjerke meikrije.
In mooie rispinge tsjinst!

Rispingetsjinst (Oogstdienst)

Snein 5 nov. te Weidum om 09.30 oere: oogstdienst. It giet oer it rypjen ta de risping. Wy lêze dit ûndersteande gedicht fan Pieter Buckinx en wurde by de tekening fan Rembrandt bepaald by de ‘boze burger’ fan hjoed de dei. Rembrandt hat dit tekenen by de gelikenis fan de wurkers yn de wyngert (se binne net tefreden mei har lean).

Er is iets in de dingen dat ontroert:
het is de schoonheid niet der bloemen,
noch het glanzen van een blad, noch ’t roepen
van de roerdomp in de nacht. Het is
daarin, maar ook daarachter en daarboven
en daaronder, dieper in de grond, die
warm en geurig is als een versgebakken brood.

Kleaster-zondag 15 oktober (09.30 te Jorwert)

Dit weekend staat bij Nijkleaster in het teken van het Bijbelboek Prediker. Zaterdag gaan de deelnemers van de kleaster-dag een dag op stap met Prediker onder leiding van Reinier Nummerdor. Zondag staat de kleaster-viering (09.30) ook in het teken van Prediker. Is de prediker berustend (alles komt toch zoals het komt?) of zit er meer ‘wijsheid’ onder de oppervlakte? We denken o.a. na over de woorden op de muur. Voorganger: Hinne Wagenaar. Muziek: Hindrik van der Meer.

Túnpreek 2017 (snein 17 sept., 10 oere)

Snein 17 septimber: de Túnpreek yn de notaristún mei as titel: ‘It bjusterbaarlike foarfal fan de frou dy’t miende dat se in hûn wie’. Tink om waarme klean en om reinklean. It begjint om 10.00 oere. Bern meie foarôf klokliede en harren hûn, húsdier of leafste knuffel meinimme.

Snein 3 septimber yn Weidum

Op Snein 3 septimber is de tsjinst fan Westerwert-Mantgum yn Weidum om 09.30 oere. It giet oer Effata: gean iepen. Hoe yngewikkeld is it somtiden om echt te harkjen of om echt de goede wurden te sizzen op it goede momint? Huub Oosterhuis skreau:

Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.

Nijsbrief Westerwert-Mantgum (aug. 2017)

Hjirby fine jo de Nijsbrief fan Westerwert en Mangtum:

Nijsbrief Westerwert-Mantgum, sept.-okt. 2017

Bêste minsken ferbûn oan de gemeenten Westerwert en Mantgum

Der is in lytse feroaring yn’e tsjinsten. Oankom snein is de tsjinst yn Weidum (en net yn Bears)

2 july:   Tsjinst fan Brea en Wyn yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
3 july:   Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
9 july:   Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Hinke Post-Knol)
16 july:  Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
30 july:  Regio-tsjinst yn Leons (09.30/ ds. Hinke Post-Knol)

Yn augustus binne der yn Westerwert en Mantgum gjin tsjinsten.
Wol is der elke woansdei in moarnsgebed om 09.30 oere by Nijkleaster

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

12 nov. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
19 nov. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
26 nov. Betinksnein yn Jorwert (10.00/ ds. Hinne Wagenaar)
3 des. Gjintsjinst
4 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/Coby de Boer)
10 des. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
17 des.. Kleaster-tsjinst yn Weidum(09.30/ ds. H. Wagenaar)
18 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
24 des. Krystjûnfoar jong en âld yn Weidum (20.00/ ds. H. Wagenaar + krystkommisje)
25 des. Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)
31 des. Fryske tsjinst yn Itens (10.00)
31 des. Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)
7 jan. Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Neide tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nijjier winskje

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017