In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

kerk Weidum

Lytse Buorren 3 9024 EK Weidum

Lytse Buorren 3
9024 EK Weidum

Deze site is nog onder constructie.
begin februari hopen we dat alle content aanwezig is en de site actueel is.
Bedankt voor uw belangstelling!!

Kijk op onze facebook pagina

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

3 sept. Tsjinst yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
4 sept. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
10 sept. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Yntrede ds. Willemien Keuning)
17 sept. Túnpreek yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
25 sept. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Jurjen Hilverda)
1 okt. Tsjinst yn Weidum(09.30/ds. Jan Strikwerda út Jorwert)
8 okt. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Andries Kobus út Mantgum)
15 okt. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
16 okt. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/dhr. Ulbe Zwaga)
29 okt. Regio-tsjinst yn Hilaard (09.30/ ds. Jurjen Hilverda)
29 okt. Jaardag Nijkleaster (Jorwert/14.00 –17.00)

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017