In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

St. Maarten, snein 11 nov. te Mantgum

Rispinge-tsjinst: Ga naar de mieren!

Op snein 4 novimber is der in rispinge-tsjinst (ds. Wagenaar/ Weidum, 09.30). It giet it oer dizze tekst út it boek Spreuken:

Ga naar de mieren, luiaard,
kijk hoe ze werken en word wijs.
Hoewel er onder hen geen ​leider​ is,
geen aanvoerder, geen ​koning,
halen ze in de zomer voedsel binnen,
leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan.
Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen,
wanneer kom je uit ​bed?
Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten,
een ogenblik nog blijven liggen?
Armoede overvalt je als een struikrover,
gebrek slaat je neer als een bandiet.

Nijkleaster JIER-dei 2018

Aanstaande zondag 28 oktober viert Nijkleaster de JAAR-dag. Goed moment om kennis te maken en in gesprek te komen met bestuur, kleasterlingen en pionier-predikant. Om 16.00 uur een Nijkleaster-viering. Na afloop een Tsjerkebier-proeverij (tsjerke fan Jorwert, 14.00 – 17.00 uur)

Tsjinsten yn oktober

De tsjinsten fan de kommende sneinen:

30 septimber: Regio tsjinst yn Húns om 09.30 (Hilaard/Húns-Leons/Mantgum en Westerwert)

7 oktober: Dooptsjinst yn Weidum. Doop van Seth Angelo Dijkstra (09.30)

14 oktober: tsjinst yn Mantgum (09.30)

21 oktober: Kleastertsjinst yn Jorwert (09.30)

28 oktober: Jaardag Nijkleaster te Jorwert (14.00-17.00)

Simmer 2018 Westerwert-Mantgum

Hjir kinne jo de lêste Nijsbrieven lêze fan de Prot. Gemeente Westerwert en Mantgum:

Nijsbrief simmer 2018 (Westerwert-Mantgum)

Nijsbrief maaie-sept. 2018 (Westerwert-Mantgum)

Op snein 15 july klonk dizze Psalm yn de tsjinst (H. Oosterhuis, 150 psalmen vrij)

 

Psalm 26

Spreek recht, naar waarheid,
God-Die-Zal.
Ik ben onschuldig.

Proef mijn nieren, toets mijn hart:
mij voor ogen staat uw vriendschap,
ik zat niet met leugenaars te liegen.

Ik was mijn handen in onschuld;
steek kaarsen op, brand wierook
zing de lofzang mee.

Want uw huis heb ik lief
om het licht daar, om uw overwicht,
uw woord daar, stralend.

Daar is mijn ziel, niet bij moordcnaars
en rovershenden. niet hij pooiers –
ik hen onschuldig

toch? Of niet? Schuldig aan wat dan?
Aan dingen waar ik niet van weet…
door meedoen aan … onbewust?

Breng mij tot inzicht,
bevrijd mij, wek mijn geweten
uit de ban van onbewustheid.

Zet mijn voeten stevig neer –
zeg ga, duw mij zacht en stevig.

Help mij gaan.

Oer Gastfrijheid (snein 09.30 yn Weidum)

Snein 3 juny is der in tsjinst mei brea en wyn yn Weidum (09.30). It giet oer it ferhaal fan Abraham en Sara dy’t trije gasten ûntfange. Dêrmei giet it oer triniteit en gastfrijheid. Dat liket dreech mar is it krekt net. De ikoan fan Andrej Rublev helpt ús by it sjen en begripen.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

20 maaie Kleastersnein (Jorwert,09.30/Pinkstertsjinst)
21 maaie Nijkleaster Pinkster Paad (NPP)
27 maaie Gjin tsjinst yn ús tsjerken.

Wol yn Itensmei it froulju’s koar Greidelûd(ds. Wagenaar/10.00)

3 juny Tsjinst yn Weidum(09.30/ Brea en Wyn)
10 juny Tsjinst yn Mantgum (09.30)
17 juny Kleastersnein (Jorwert, 09.30/ Dooptsjinst)
24 juny Gjin tsjinst yn ús tsjerken. Wol yn Itens (10.00)
1 july Tsjinst yn Bears (mei de boat foar de bern)
8 july Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Brea en Wyn)
15 july Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
22 july gjin tsjinst
29 july Regio tsjinst yn Mantgum (09.30)
Yn augustus binne der gjin tsjinsten yn ús tsjerken

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018