In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

4 maart yn Weidum: Himmelje

Oankom snein 4 maart is der om 09.30 oere in tsjerketsjinst yn Weidum. It sil gean oer ‘himmeljen’. Eartiids waard der yn de maitiid húshimmele. Jezus ‘himmelet’ de timpel yn Jeruzalim ek wannear’t hy de hannelers en jildwikselers derút smyt. Hoe sit it mei ússels? Wat moatte wy yn de 40-dagen ûnderweis nei Peaske oanpakke yn ús eigen libben?

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

18 februari Kleastersnein (Jorwert, 09.30/Snert-tsjinst mei de bern)
4 maart Tsjinst yn Weidum (09.30)
11 maart Tsjinst yn Mantgum (09.30)
18 maart Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
25 maart Palmsnein mei de bern (Mantgum, 09.30)
30 maart Goede Vrijdag (Jorwert, 19.30)
1 april Paaswake/Peaskewacht (Jorwert, 06.00)
1 april PASEN/PEASKE (Dooptsjinst om09.30)
8 april Tsjinst yn Mantgum (09.30)g.

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018

Meest recente berichten