In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

De decembermaand is in aantocht.

Met de vervelende regels en beperkingen die we door het virus moesten opvolgen lijkt het erop dat we de maand december ook hiermee te maken krijgen. De kerkbeleving is ook sterk afgenomen door de afstand onderling, beperkt aantal bezoekers en het niet gezamelijk zingen. Toch zullen we proberen om de beleving op een andere manier bij jullie te laten beleven. Wel mooi is dat als pioniersgemeente de andere manier van aanbieden goed in het pionieren past.
Over het algemeen zaten de meeste kerkgangers in een ritme van wat hen vroeger is bijgebracht en daar is op zich niks mis mee. Maar als het ritme zoals nu wordt verstoord, moeten we creatief worden, om waar het om geloven gaat. Net als het Sinterklaasfeest met andere pieten gevierd wordt, zo zullen wij op een andere manier moeten proberen kerstavond en de kerstdagen te vieren. Er is inmiddels een groot aantal mensen bezig (achter de schermen) om dit in onze dorpen uit te rollen. Daar de kerstavond altijd in de Weidumer kerk gevierd werd, zijn er ook veel mensen van Weidum hierbij betrokken. Hoe het een en ander verder wordt georganiseerd wordt d.m.v huis aan huis flyers bekendgemaakt. Ook probeer ik u via deze site op de hoogte te houden.

Een heel ander nieuwtje is dat op 26 november de Weidumer kerk in eigendom overgaat van PKN Westerwert naar Stichting Alde Fryske Tsjerken. Daarbij is dit de laatste kerk van PKN Westerwert die dan niet meer in eigendom is. Dit is voor PKN Westerwert beter wat betreft de vaste kosten afwegend aan het aantal diensten die hier gehouden werden.
Ook het SAFT is hier blij mee omdat de Johanneskerk toch een van de best behouden interieurs heeft en daardoor bijzonder is. Een plaatselijke commissie neemt het operationele beheer over en zullen ook activiteiten vanuit het SAFT hier georganiseerd worden. Al met al een win win win situatie voor Westerwert, Weidum en het SAFT.

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief