In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Simmer 2018 Westerwert-Mantgum

Hjir kinne jo de lêste Nijsbrieven lêze fan de Prot. Gemeente Westerwert en Mantgum:

Nijsbrief simmer 2018 (Westerwert-Mantgum)

Nijsbrief maaie-sept. 2018 (Westerwert-Mantgum)

Op snein 15 july klonk dizze Psalm yn de tsjinst (H. Oosterhuis, 150 psalmen vrij)

 

Psalm 26

Spreek recht, naar waarheid,
God-Die-Zal.
Ik ben onschuldig.

Proef mijn nieren, toets mijn hart:
mij voor ogen staat uw vriendschap,
ik zat niet met leugenaars te liegen.

Ik was mijn handen in onschuld;
steek kaarsen op, brand wierook
zing de lofzang mee.

Want uw huis heb ik lief
om het licht daar, om uw overwicht,
uw woord daar, stralend.

Daar is mijn ziel, niet bij moordcnaars
en rovershenden. niet hij pooiers –
ik hen onschuldig

toch? Of niet? Schuldig aan wat dan?
Aan dingen waar ik niet van weet…
door meedoen aan … onbewust?

Breng mij tot inzicht,
bevrijd mij, wek mijn geweten
uit de ban van onbewustheid.

Zet mijn voeten stevig neer –
zeg ga, duw mij zacht en stevig.

Help mij gaan.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

20 maaie Kleastersnein (Jorwert,09.30/Pinkstertsjinst)
21 maaie Nijkleaster Pinkster Paad (NPP)
27 maaie Gjin tsjinst yn ús tsjerken.

Wol yn Itensmei it froulju’s koar Greidelûd(ds. Wagenaar/10.00)

3 juny Tsjinst yn Weidum(09.30/ Brea en Wyn)
10 juny Tsjinst yn Mantgum (09.30)
17 juny Kleastersnein (Jorwert, 09.30/ Dooptsjinst)
24 juny Gjin tsjinst yn ús tsjerken. Wol yn Itens (10.00)
1 july Tsjinst yn Bears (mei de boat foar de bern)
8 july Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Brea en Wyn)
15 july Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
22 july gjin tsjinst
29 july Regio tsjinst yn Mantgum (09.30)
Yn augustus binne der gjin tsjinsten yn ús tsjerken

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018