In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Berichten van admin

Activiteiten voor pasen nu op video beschikbaar voor de jeugd

Hoi, we hebben een aantal video’s voor jullie gemaakt.
Dominee vertelt een mooi verhaal uit de kijkbijbel
en een stuk uit de jeugdbijbel.
Ook kunnen jullie lekker meezingen met bekende liedjes
gezongen door Petra met de kinderen.
Wil je lekker bezig zijn dan zijn er een drietal video’s gemaakt
voor het maken van Paasfiguren en Paasstokken.
Hieronder staan de linkjes om ze te bekijken.

Ferbining op Freed

Elke freedtejûn is der Ferbining op Freed yn de tsjerke fan Jorwert. Der is in programma fan
19.30 –20.15 (meditaasje, sjonge of lêze). It jûnsgebed is fan 20.30 –21.00 oere.
Nei 21.00 oere kin wy elkoar moetsje yn it café.

17 jannewaris (Meditaasje, jûnsgebed, kafee)
24 jannewaris (Sjonge, jûnsgebed, kafee)
31 jannewaris (Lêze, jûnsgebed, kafee)
7 febrewaris (Meditaasje, jûnsgebed, kafee)
14 febrewaris (Lêze, jûnsgebed, kafee)
21 febrewaris (Meditaasje, jûnsgebed, kafee)

-De meditaasjeswurde begelaat troch in groep spesjalisten út de kringen fan Nijkleaster.
De meditaasjesbinne goed tagonklik ek foar minsken sûnder erfaring.
-Geke Bruining-Visser giet úsfoar by it sjongen. Ek bedoeld foar elkenien. It is gjin
koarsjongen of sjongen fan muzykpapier.
-By it lêzenwurdt elke kear in pear stikken lêzen út it boek Zalige Eenvoud ûnder
begelieding fan de skriuwer.
Vieren en Vasten
By it begjin fan de 40-dagentiid giet Ferbining op Freed oer yn Vieren en Vasten. Dan geane

wy fan de freed nei de tongersdei, krekt as yn de foargeande jierren. Jiskewoansdei (as-
woensdag) is op 26 febrewaris. Wy begjinne mei Vieren en vasten op tongersdei 27 feb.

om 18.00 oere. Dat rinttroch oantWite Tongersdei. Dus elke tongersdei fan 27 feb. oant
Wite Tongersdei 9 april 2020.

Geen Paaswake maar wel een mooie kuier en een prachtige Paas-doopdienst

Dit jaar geen Paaswake maar wel een mooie kuier waar veel vogels zich lieten horen.
Na een bezoek aan de lammetjes terug naar de kerk waar een heerlijk paasontbijt voor ons klaarstond.
Nadat iedereen genoeg had gegeten, kwamen de eerste gasten al binnen voor de prachtige doopdienst van Wybren Henk vd Lageweg. Op de mediapagina vind je het fotoverslag van de kuier en de doopdienst. Verder commentaar lijkt mij overbodig als je het fotoverslag hebt gezien.

Mantgum doet…..

 

Op vrijdagmorgen 9 maart en zaterdagmorgen 10 maart willen we het houtwerk van onze kerk weer in de was zetten.
Ook dit jaar kunnen we hier weer hulp bij gebruiken.

Help je ook mee?

Vanaf 9 uur staat de koffie klaar.

 

Mooie foto’s van de Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst in Weidum was weer prachtig en drukbezocht.
Er zijn mooie foto’s gemaakt door onze fotograaf Jaap Bruijnzeel.
Ze zijn te zien op de mediasite

Gemeentejûn op 20 novimber

Op moandei 20 novimber  is de gemeentejûn fan Westerwert en Mantgum om 20.00 oere yn dekonsistoarje teWeidum (Lytse buorren 2, tsjinoer de tsjerke).  De jûn stiet yn it teken fan de gearwurking en takomst fan de gemeente Westerwert en Mantgum.

12 november 09.30 uur Sint Maarten kerkdienst in Mantgum

 

12 november 09.30 uur, kerkdienst in de Maria kerk in    Mantgum met Sint Maarten voor   groot en klein.
De kinderen mogen hun lampions mee nemen. Die worden opgehangen in de kerk.
Mogelijk willen ze ook wat van de buit van gisterenavond showen?
Deze dienst werd voorbereid door en met de jeugdkerk Westerwert-Mantgum.

Voorganger: Willemien Keuning

 

In Smoeke Rispinge Tsjinst yn Weidum

Een prachtige Rispingetafel mei in mooie fersiering foar de tafel makke disse tsjinst tot in compleet gehiel.
De bern krigen as earste de druven te priuwen oft se wol swiet wienen
en dat wienen se!
Eltsenien koe wat fan de rispinge ut de tsjerke meikrije.
In mooie rispinge tsjinst!

Bêste minsken ferbûn oan de gemeenten Westerwert en Mantgum

Der is in lytse feroaring yn’e tsjinsten. Oankom snein is de tsjinst yn Weidum (en net yn Bears)

2 july:   Tsjinst fan Brea en Wyn yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
3 july:   Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
9 july:   Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Hinke Post-Knol)
16 july:  Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
30 july:  Regio-tsjinst yn Leons (09.30/ ds. Hinke Post-Knol)

Yn augustus binne der yn Westerwert en Mantgum gjin tsjinsten.
Wol is der elke woansdei in moarnsgebed om 09.30 oere by Nijkleaster

In lytse Kleasterkuier yn Bears tige slagge!

Prachtig waar een  lytse mooie preek en prachtige minsken hawwe
disse lytse kleaterkuier grut makke bij in protte kuierders
de foto’s steane wer op de mediapagina

LKB210517011

Loftspegelinghttp://pkn-westerwert.frl/media/

Tsjinsten WESTERWERT

Eerst tot 6 april zijn alle bijeenkomsten in de kerken van Gemeente Westerwert geschrapt i.v.m. de landelijke  covid-19 oproep besmetting tot een minimum te beperken. Lees de laatste nieuwsberichten over alternatieven hiervoor.

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief