In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

4 maart yn Weidum: Himmelje

Oankom snein 4 maart is der om 09.30 oere in tsjerketsjinst yn Weidum. It sil gean oer ‘himmeljen’. Eartiids waard der yn de maitiid húshimmele. Jezus ‘himmelet’ de timpel yn Jeruzalim ek wannear’t hy de hannelers en jildwikselers derút smyt. Hoe sit it mei ússels? Wat moatte wy yn de 40-dagen ûnderweis nei Peaske oanpakke yn ús eigen libben?

Tsjinsten WESTERWERT

Eerst tot 6 april zijn alle bijeenkomsten in de kerken van Gemeente Westerwert geschrapt i.v.m. de landelijke  covid-19 oproep besmetting tot een minimum te beperken. Lees de laatste nieuwsberichten over alternatieven hiervoor.

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief