In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

In prachtige Peaskemoarn bij Nijkleaster en Westerwert

Het was prachtige natte koude morgen bij de kerk van Jorwert bij het paasvuur.
Met recht werd de kerk gebruikt als schuilplaats tegen de harde wind en regen tijdens de wake bij het vuur wPSKM001at voor de kerkingang brandde.
Een grote opkomst van mensen was er in de vroege ochtend.
Nadat de paaskaars was ontstoken werd er een kleine dienst gehouden in  de ‘warme’  met kaarsen verlichtte kerk.
Na de dienst werd er gegeten in de kleasterromte en waren de meeste mensen wel te vinden voor een kleasterkuier naar de boer om eens bij jonge lammeren te kijken en te aaien zoals Sietske  dat zo mooi zei. Het was inmiddels alweer een beetje droog geworden dat we hebben een prachtige kleasterkuier gemaakt met als hoogtepunt de geboorte van een lam waarbij Sietske haar aandeel ook heeft gehad door mee te helpen om het lam ter wereld te krijgen. Zie de foto’s.
Na de kuier was er aansluitend een 2e dienst die met hulp van de jeugd werd gevierd.
Zie de foto’s om een idee te krijgen wat voor mooie bijzondere peaskemoarn dit was.
Bijna op het einde van de dienst kwam onze organist (Hindrik vd Meer) met een prachtig oud klein  orgeltje aanzetten welke is geschonken aan Nij Kleaster.
Deze werd natuurlijk gelijk  enthousiast ingewijd  door Hindrik.
Het was een prachtige ochtend die iedereen niet snel zal vergeten.

PSKM002 PSKM003
PSKM006 PSKM007 PSKM008 PSKM011 PSKM012 PSKM014 PSKM015 PSKM016 PSKM017 PSKM020 PSKM024 PSKM026 PSKM027 PSKM028 PSKM031 PSKM032 PSKM033 PSKM037 PSKM038 PSKM041 PSKM044 PSKM046 PSKM048 PSKM047

 

 

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief